Wat is Radio Spes ? [berichten]
 

Het ontstaan van radio Spes is te situeren in de jaren tachtig. Toen reeds kende de Kerk, onder meer onder impuls van het Tweede Vaticaans Concilie, een grote aandacht voor de moderne communicatiemiddelen. In Vlaanderen begon het avontuur met de vraag van een commerciële radio om haar antenne te plaatsen op de koepel van de basiliek van het Heilig-Hart te Koekelberg. Mgr. De Hovre, toen bevoegd voor de media, weigerde, omdat een kerkgebouw geen commerciële initiatieven moest dienen. Daarop doordenkend vroeg de hulpbisschop voor de Nederlandstalige pastoraal in het Vicariaat Brussel zich evenwel af of de evangelische boodschap van hoop niet via een eigen kerkelijke radio verkondigd kon worden.

De vzw Spes (Latijn voor 'hoop') werd opgericht, en na dagen (en naar verluid zelfs nachten!) van intense voorbereiding gingen de eerste uitzendingen van radio Spes op 27 maart 1987 de ether in vanuit, jawel, de basiliek van Koekelberg. De (intussen gemoderniseerde!) antenne prijkt nog steeds op de koepel van de basiliek.

Naast het verplicht cultureel, educatief en ontspannend aanbod, voorzag de radio eigen godsdienstige programma's met een bezinnend en/of informatief karakter: precies die uitzendingen maakten en maken radio Spes uniek.

Radio Spes kende al snel uitstraling in het Brusselse; christenen én mensen op zoek naar zin namen contact op met de radio om te reageren op programma's. Met name de morgenwijdingen, gebedsmomenten naar aanleiding van een concrete evangelietekst, riepen veel reacties op, ook vanwege pendelaars die de radio ontvingen bij het binnenrijden. Ook politiekantoren, ziekenhuizen en rusthuizen stemden af op de zender van de hoop. Mensen met vragen of moeilijkheden konden bovendien terecht op de telefoonlijn van 'Golven van Hoop'.

De radio kende een voortdurend moderniseringsproces, met als één van de hoogtepunten de uitzendingen via de website www.radiospes.be. Voortaan kan iedereen met een internetverbinding wereldwijd radio Spes ontvangen. Onder andere Vlaamse missionarissen uit Afrika en Latijns-Amerika reageren enthousiast op deze bijzondere vorm van contact met het Vlaamse hinterland.

Naast de medewerkers van het eerste uur kwamen heel wat nieuwe vrijwilligers het aanbod van Spes verrijken met hun programma's.

Ook de afgelopen jaren kende radio Spes enkele hoogtepunten. Tijdens de periode van het overlijden van paus Johannes Paulus II en de verkiezing van paus Benedictus XVI, kon de radio via talrijke correspondenten en katholieke bronnen drie weken lang de meest grondige en directe informatie vanuit Rome doorgeven aan de luisteraars. Tijdens die uitzendingen was er ook ruim aandacht voor gebed.

De radio zond ook live het internationaal katholiek congres rond evangelisatie "Kom en zie" uit, dat tijdens de Allerheiligenvakantie 2006 in Brussel plaatsvond: opvallend veel luisteraars volgden toen via internet de openingsceremonie, conferenties, gebedsmomenten, diepte-interviews en de zendingsviering. Radio Spes organiseerde toen ook twee opendeurnamiddagen.

Op 27 maart 2008 vierde de katholieke radio dan voor een eerste keer zijn twintigjarig bestaan via live-uitzendingen. Daarbij blikten medewerkers, dag op dag 20 jaar nadat de eerste uitzendingen van radio Spes de ether ingingen, terug op de bewogen (lees: dynamische) geschiedenis van de zender. De stichters en medewerkers van het eerste uur vertelden daarbij over de grote uitdagingen die het opstarten van de zender met zich meebracht. Ze hadden het dan niet enkel over het feit dat op korte tijd plots heel wat programma's klaar moesten zijn voor uitzending, door de korte periode tussen het verkrijgen van de licentie en de effectieve start van de uitzendingen. Ook, en vooral, de zorg om godsdienstig sterke programma's die mensen via het specifieke radiomedium konden aanspreken, betekende - en betekent nog steeds - een grote uitdaging.

Tijdens de live uitzendingen van 27 maart 2007 liet de radio ook ruimte aan de luisteraars om te vertellen over de betekenis van radio Spes voor hun eigen leven: de zender is, als medium in dienst van de verkondiging van de Blijde Boodschap, immers ook een dienst aan de luisteraars zelf. Heel wat luisteraars bevestigden dit tijdens de telefonische gesprekken en getuigenissen in de studio. Sommigen waren getroffen door de bezinning op en actualisering van de evangelieverhalen tijdens de druk beluisterde morgen- en avondwijdingen, omdat ze zich er vanuit hun eigen leven in herkenden - of er zich juist door uitgedaagd wisten. Anderen waardeerden dat radio Spes ook een radio van gebed is, waarbij mensen via een relatief onpersoonlijk medium toch tot een sterke verbondenheid kunnen komen. Nog anderen beschouwden het adagium 'eenheid in verscheidenheid' - een uitdrukking die de kerk hoog in het vaandel draagt - als de grote troef van de katholieke radio: doorheen de meest uiteenlopende programma's, voor alle leeftijden en (ook muzikale) interesses, weerklinkt immers één stem: het Woord van God in Jezus Christus mens geworden.

Precies dit laatste vormde een cruciaal element in de homilie van de kardinaal naar aanleiding van de feestelijke viering van 20 jaar Spes op 16 juni 2008. De kardinaal schetste toen hoe God Zich tijdens de geschiedenis van het Joodse volk steeds door het Woord had gemanifesteerd, tot die manifestatie haar hoogtepunt vond in Christus. Het is dan ook de zending - en de uitdaging - van elke katholieke radio, om dit Woord verder te laten weerklinken, liefst zonder al te veel franjes: de radio is een dienst van het evangelie zoals het er staat. Kardinaal Danneels benadrukte ook dat radio Spes als katholieke radio is geroepen om een onzichtbare familie mogelijk te maken: een familie van mensen die zich op één of andere manier verbonden weten met Jezus Christus en Zijn Boodschap. Voorts beklemtoonde de Kardinaal dat een katholieke radio, naast zijn aandacht voor de spirituele weg van mensen in hun relatie tot God, ook een belangrijke taak heeft op het vlak van berichtgeving. Het is daarbij belangrijk om te focussen op het positieve dat mensen vanuit hun geloof beleven en waarmaken, om zo een tegengewicht te vormen voor de overvloedig aanwezige negatieve en sensatiegerichte berichtgeving in andere media; alleen zo kan radio Spes een teken van waarachtige hoop zijn. Aldus zette kardinaal Danneels in zijn homilie meteen ook blijvende aandachtspunten voor radio Spes in de verf.

FONO-PRATEN, met Eddy Frans
Sat 18 Nov - Vzw De Rand viert haar twintigste verjaardag: voor het team achter "Fono-praten"... lees verder

De Katholieke Ket:
Tine Vandecasteele

Fri 17 Nov - Onze studiogast van deze week studeert optiek en optometrie in Brussel, een... lees verder

INTERVIEW met Kris Dom
Fri 10 Nov - Tijdens de advent pakt Welzijnszorg uit met een campagne onder de slogan “Armoede... lees verder

Radio Spes stopt eind dit jaar;
gevolgen voor De Katholieke Ket

Thu 02 Nov - Op 31 december gaat radio Spes, de katholieke Vlaamse zender voor Brussel en... lees verder

Programma in de kijker : COUNTRY MUSIC (een uurtje Country met Fons
Fri 27 Oct - Dat radio Spes zoveel mogelijk muziekgenres aan bod laat komen, blijkt ook uit... lees verder

Gebedsflashes om 12 uur
Wed 01 Jul - Tijdens de week zendt radio Spes elke middag een gebedsmoment uit in het kader... lees verder

... Archief berichten

archief...
oudere berichten